ศพอ. จัดกิจกรรมการจบการฝึกงานสำหรับนักศึกษาฝึกงานหลักสูตรออนไลน์จากประเทศจีน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
APCD conducted a final presentation to an online intern from China with a farewell on 28 April 2023

ภาพถ่ายที่ระลึกของนักศึกษาฝึกงานและเจ้าหน้าที่ ศพอ.

 

Ms. Xin Tong (Angelina) reflected on her internship experience and expressed her gratitude to  APCD.

นางสาว ซิน ตง (แองเจลิน่า) ได้สะท้อนและแบ่งปันประสบการณ์การฝึกงานและแสดงความขอบคุณต่อ ศพอ. สำหรับการฝึกงานในครั้งนี้

 

Angelina shared her contributions during her internship.

แองเจลิน่า นำเสนอรายละเอียดผลงานที่ได้ทำระหว่างการฝึกงาน

 

APCD presented a certificate of appreciation to Ms. Angelina for her contributions.

ศพอ. มอบใบประกาศและชื่นชม แองเจลิน่า ที่ได้ทุ่มเททำงานจนจบหลังสูตรการฝึกงานออนไลน์