ศพอ. ได้ออกอากาศในรายการรักเมืองไทย ทางช่อง TNN ณ สำนักงานช่องทีเอ็นเอ็น เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Love Thailand TV Show

คุณพิรุณ ลายสมิต ณ ห้องบันทึกเทป อาคารทิปโก้

 

Love Thailand TV  Show

รายการดังกล่าวดำเนินรายการโดย คุณภาณุมาศ สุขอัมพร (นั่งรถเข็น)

 

Love Thailand TV  Show

คุณพิรุณ ร่วมด้วยเลขานุการบริหาร คุณนงนุช เมธาจิตติพันธ์ มอบของที่ระลึกของร้าน 60+พลัส แด่คุณภานุมาศ หลังการบันทึกเทป