คณะศิษย์เก่าและผู้แทนจากโครงการผู้นำเยาวชนหลักสูตร “สนับสนุนผู้พิการ 2023” ภายใต้สมาคมศิษย์เก่า JICA แห่งประเทศไทย (JAAT) เข้าศึกษาดูงาน ณ ศพอ. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
A group photo was taken with the JICA Alumni Association of Thailand (JAAT) and APCD staff.

ภาพคณะจากสมาคมศิษย์เก่า JICA แห่งประเทศไทย (JAAT) และเจ้าหน้าที่ APCD

 

The welcome remarks was made by Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กล่าวต้อนรับคณะที่มาดูงาน

 

A special gift from the JICA Alumni Association of Thailand (JAAT) to APCD.

ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า JICA แห่งประเทศไทย (JAAT) มอบของที่ระลึกให้กับ ศพอ.

 

A hygiene expert arranged by JICA gave guidance on how to keep their hands clean and how to avoid food poisoning.

A hygiene expert arranged by JICA gave guidance on how to keep their hands clean and how to avoid food poisoning.

องค์การ JICA จัดกิจกรรมพิเศษให้กับคณะที่มาดูงานเรื่องการรักษาความสะอาด รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรักษามือให้สะอาด และวิธีหลีกเลี่ยงอาหารเป็นพิษ โดยบริษัท Saraya

 

The event's highlight was the interactive baking session, where participants learned the art of bread-making from a talented chef from Thai Yamazaki and staff with disabilities.

The event's highlight was the interactive baking session, where participants learned the art of bread-making from a talented chef from Thai Yamazaki and staff with disabilities.

The event's highlight was the interactive baking session, where participants learned the art of bread-making from a talented chef from Thai Yamazaki and staff with disabilities.

The event's highlight was the interactive baking session, where participants learned the art of bread-making from a talented chef from Thai Yamazaki and staff with disabilities.

ไฮไลท์ของกิจกรรมการดูงานในครั้งนี้คือกิจกรรมการทำเบเกอรี่ที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ศิลปะการทำขนมปังจากเชฟที่มีความเชี่ยวชาญ Thai Yamazaki และพนักงานที่เป็นคนพิการ