วันที่ 12 มกราคม 2565 นาย Morita Takahiro, Chief Representative, JICA Thailand Office เป็นผู้แทนองค์กร JICA สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น มอบประกาศนียบัตร ชื่อ “ JICA President Award ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564”ให้กับ ดร.เตช บุนนาค ประธานมูลนิธิ APCD

โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัล “The JICA President Award" ที่ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก กรุงเทพฯ

 

On 12 January 2022, Mr. MORITA Takahiro, the Chief Representative of Japan International Cooperation Agency (JICA) Thailand Office, presented "the 17th JICA President Award" on behalf of JICA Headquarter in  Japan, to Dr. Tej Bunnag, the President of the Asia-Pacific Development Center on Disability Foundation.

On 12 January 2022, Mr. MORITA Takahiro, the Chief Representative of Japan International Cooperation Agency (JICA) Thailand Office, presented "the 17th JICA President Award" on behalf of JICA Headquarter in  Japan, to Dr. Tej Bunnag, the President of the Asia-Pacific Development Center on Disability Foundation.

On 12 January 2022, Mr. MORITA Takahiro, the Chief Representative of Japan International Cooperation Agency (JICA) Thailand Office, presented "the 17th JICA President Award" on behalf of JICA Headquarter in  Japan, to Dr. Tej Bunnag, the President of the Asia-Pacific Development Center on Disability Foundation.

On 12 January 2022, Mr. MORITA Takahiro, the Chief Representative of Japan International Cooperation Agency (JICA) Thailand Office, presented "the 17th JICA President Award" on behalf of JICA Headquarter in  Japan, to Dr. Tej Bunnag, the President of the Asia-Pacific Development Center on Disability Foundation.

On 12 January 2022, Mr. MORITA Takahiro, the Chief Representative of Japan International Cooperation Agency (JICA) Thailand Office, presented "the 17th JICA President Award" on behalf of JICA Headquarter in  Japan, to Dr. Tej Bunnag, the President of the Asia-Pacific Development Center on Disability Foundation.

On 12 January 2022, Mr. MORITA Takahiro, the Chief Representative of Japan International Cooperation Agency (JICA) Thailand Office, presented "the 17th JICA President Award" on behalf of JICA Headquarter in  Japan, to Dr. Tej Bunnag, the President of the Asia-Pacific Development Center on Disability Foundation.

On 12 January 2022, Mr. MORITA Takahiro, the Chief Representative of Japan International Cooperation Agency (JICA) Thailand Office, presented "the 17th JICA President Award" on behalf of JICA Headquarter in  Japan, to Dr. Tej Bunnag, the President of the Asia-Pacific Development Center on Disability Foundation.

On 12 January 2022, Mr. MORITA Takahiro, the Chief Representative of Japan International Cooperation Agency (JICA) Thailand Office, presented "the 17th JICA President Award" on behalf of JICA Headquarter in  Japan, to Dr. Tej Bunnag, the President of the Asia-Pacific Development Center on Disability Foundation.

On 12 January 2022, Mr. MORITA Takahiro, the Chief Representative of Japan International Cooperation Agency (JICA) Thailand Office, presented "the 17th JICA President Award" on behalf of JICA Headquarter in  Japan, to Dr. Tej Bunnag, the President of the Asia-Pacific Development Center on Disability Foundation.