ผู้พิทักษ์สิทธิ์ออทิสติก (จนท.ศพอ.) ได้รับเชิญให้แสดงวิสัยทัศน์ในแคมเปญวิดิโอเกี่ยวกับคนพิการและการอยู่ร่วมกันกับสังคมของโครงการอาหารโลก (World Food Programme) แห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Closed and participant-limited with strict counter measures is applied to the filming procedure due to the COVID-19 pandemic.

การถ่ายทำแบบปิด รวมถึงการจำกัดจำนวนคนและมาตรการที่เข้มงวดถูกใช้ในวันถ่ายทำอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด-19ที่กำลังเกิดขึ้น

 

Ms. Supaanong (NuNu) Panyasirimongkol, APCD Networking & Collaboration Officer and Self-Advocate with Autism participated in a disability inclusion video produced by WFP, together with Mr. Fausto De Santis, the WFP Regional Protection Advisor.

คุณศุภอนงค์ (ณูณู) ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือและผู้พิทักษ์สิทธิ์คนพิการทางออทิสติกเข้าร่วมในวิดิโอเกี่ยวกับคนพิการและการอยู่ร่วมกันกับสังคม (Disability Inclusion) จัดทำโดยโครงการอาหารโลกร่วมกับ Mr. Fausto De Santis, World Food Programme Regional Protection Advisor