ศพอ. และ องค์การ JICA ร่วมจัดกิจกรรมการอบประเด็นคนพิการ (Disability Equality Training - DET) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2024 ซึ่งเป็นการเน้นทักษะการเป็นผู้ดำเนินการอบรม (Facilitator Training-FT) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567
APCD and JICA implemented the 2nd online schooling for the Disability Equality Training (DET) facilitator on April 19, 2024.

ภาพผู้เข้าร่วมการอบรม DET FT ประจำปี 2024 จำนวน 16 คนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศอื่นๆ ผ่านระบบ Zoom

 

DET tutors and the APCD operator team received feedback from participants.

ผู้สอน DET และทีมผู้ปฏิบัติงาน ศพอ. รับฟังจากผู้เข้าร่วมอบรม

 

Dr. Kenji Kuno, APCD disability and development advisor and JICA senior advisor, introduced DET FT Module 2.

ดร. เคนจิ คุโนะ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านคนพิการและการพัฒนา JICA-APCD นำเสนอ DET FT โมดูล 2