การประชุมออนไลน์ การดำเนินการในอนาคตของเครือข่ายอาเซียนออทิสติก ในการเตรียมการ การประชุม ครั้งใหญ่ของเครือข่ายฯ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563

การหารือเกี่ยวกับกำหนดการเบื้องต้นการประชุมครั้งใหญ่ของเครือข่ายฯ ครั้งที่ 5

 

AAN

การประชุมจะจัดขึ้นโดย องค์กร National Autism Society of Malaysia (NASOM) ประเทศมาเลเซีย ในระบบออนไลน์

 

AAN

รูปถ่ายผู้เข้าร่วมประชุมก่อนปิดการประชุม