เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือพิทักษ์สิทธิ์ในฐานะผู้พิทักษ์สิทธิ์พิการทางออทิสติกให้สัมภาษณ์ในรายการ Wheel Journey เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 กรุงเทพ
In shooting show, Ms. Supaanong (NuNu) Panyasirimongkol, APCD Networking & Collaboration Officer, share a life story through traveling to tourist attraction.

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือแชร์ประสปการณ์ชีวิตผ่านการท่องเที่ยว

 

Ms. Khemanit “Pancake” Jamikorn, well known actress asks about life perspective and motivation.

คุณเขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) นักแสดงชื่อดังสอบถามเกี่ยวกับมุมมองชีวิตและแรงบันดาลใจ