งาน Friendly Design Expo ปี 2565 ทีไบเทคบางนา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565
Friendly Design Expo  2022 at BITEC Bangna On 15 December 2022

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร APCD ได้รับรางวัล Friendly Design เกี่ยวกับการพัฒนาผู้พิการ จาก ฯพณฯ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายมาซามิ อากิยามะ ประธานบริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด ยังได้รับรางวัลต้นแบบการจ้างงานคนพิการดีเด่น จาก ฯพณฯ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วย งานนี้จัดขึ้นที่งาน Friendly Design Expo 2022 ที่ไบเทค บางนา

โครงการธุรกิจทีคนพิการมีส่วนร่วม APCD 60+ Plus Bakery & Chocolate ได้จัดแสดงกิจกรรมต่างๆ ที่นั่นด้วย

 

Friendly Design Expo  2022 at BITEC Bangna On 15 December 2022

Friendly Design Expo  2022 at BITEC Bangna On 15 December 2022

Friendly Design Expo  2022 at BITEC Bangna On 15 December 2022

Friendly Design Expo  2022 at BITEC Bangna On 15 December 2022

Friendly Design Expo  2022 at BITEC Bangna On 15 December 2022

Friendly Design Expo  2022 at BITEC Bangna On 15 December 2022

Friendly Design Expo  2022 at BITEC Bangna On 15 December 2022

Friendly Design Expo  2022 at BITEC Bangna On 15 December 2022

Friendly Design Expo  2022 at BITEC Bangna On 15 December 2022