วันที่ 21 ธันวาคม 2564 รายการ “คนไทยใต้ร่มราชัน” สัมภาษณ์นายพิรุณ ลายสมิต ที่ร้านโครงการ APCD 60+ Plus Bakery& Chocolate Café by Yamazaki and Markrin ณ ทำเนียบรัฐบาล
a TV program namely “Kon Thai Taei Rom Rachan” released on Channel5, interviewed Mr. Piroon Laismit at the APCD 60+ Plus Bakery& Chocolate Café by Yamazaki and Marklin at the Government House project.

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 รายการ “คนไทยใต้ร่มราชัน” สัมภาษณ์นายพิรุณ ลายสมิต ที่ร้านโครงการ APCD 60+ Plus Bakery& Chocolate Café by Yamazaki and Markrin ณ ทำเนียบรัฐบาล นายพิรุณได้ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการความร่วมมือปัจจุบันและอนาคตระหว่าง ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD), องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ(TICA) และกล่าวถึงโครงการ “APCD 60+ Plus ครัวอาชีพฝึกคนพิการ APCD 60+Plus Kitchen by CP” ที่อยู่ระหว่างการทดลองเปิด ณ สำนักงานใหญ่ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD)

 

On 21 December 2021, a TV program namely “Kon Thai Taei Rom Rachan” released on Channel5, interviewed Mr. Piroon Laismit at the APCD 60+ Plus Bakery& Chocolate Café by Yamazaki and Marklin at the Government House project.  He gave an interview about the background of this project and updated the current and upcoming international collaborations among APCD, JICA, and TICA. He also mentioned the APCD 60+Plus Kitchen by CP project that is having a test-run at the APCD Headquarter.

a TV program namely “Kon Thai Taei Rom Rachan” released on Channel5, interviewed Mr. Piroon Laismit at the APCD 60+ Plus Bakery& Chocolate Café by Yamazaki and Marklin at the Government House project.

a TV program namely “Kon Thai Taei Rom Rachan” released on Channel5, interviewed Mr. Piroon Laismit at the APCD 60+ Plus Bakery& Chocolate Café by Yamazaki and Marklin at the Government House project.

a TV program namely “Kon Thai Taei Rom Rachan” released on Channel5, interviewed Mr. Piroon Laismit at the APCD 60+ Plus Bakery& Chocolate Café by Yamazaki and Marklin at the Government House project.

a TV program namely “Kon Thai Taei Rom Rachan” released on Channel5, interviewed Mr. Piroon Laismit at the APCD 60+ Plus Bakery& Chocolate Café by Yamazaki and Marklin at the Government House project.