การประชุมคณะกรรมการ ASEAN Autism Network ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2565

รูปภาพหมู่ของสมาชิกเครือข่ายออทิสติกอาเซียนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและหน่วยงานองค์กรสมาชิกจากประเทศปากีสถาน

 

Ms. NuNu Supaanong, Networking & Collaboration Officer and Self-Advocates with Autism share AAN future plan

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือและผู้พิทักษ์สิทธิ์พิการทางออทิสติกแบ่งปันแผนงานในอนาคตของเครือข่ายฯ

 

Chairmanship had been handover from Mr. Cason Ong Tzse Chun (Second from Left), Executive Member, National Autism Society of Malaysia (NASOM) to Representative of Mr. Syvang Xayyavong, President of Association for Autism (AfA), Lao PDR, Dr. Thatsana Phenglawong (Middle). With witness from Dr. Prita Kemal Gani (Left), AAN Secretary General, Ms. Viengsam Indavong (Second from Right), AfA Managing Director and Dato Megat Ahmad Shahrani bin Megat Sharuddin (Right), NASOM President.

วาระประธานได้รับการโอนจากคุณ Cason Ong Tzse Chun (ที่สองจากซ้าย), คณะกรรมการบริหารจาก National Autism Society of Malaysia (NASOM) สู่ดร. Thatsana Phenglawong (กลาง) ในฐานะตัวแทนของคุณ Syvang Xayyavong นายกสมาคมออทิสติกประเทศลาว โดยมี Dr. Prita Kemal Gani (ซ้ายสุด) เลขาธิการบริหารเครือข่ายฯ คุณ Viengsam Indavong (ที่สองจากขวา) ผู้อำนวยการปฏิบัติงานสมาคมออทิสติกประเทศลาว และ Dato Megat Ahmad Shahrani bin Megat Sharuddin (ขวาสุด) ประธาน NASOM ร่วมเป็นสักขีพยาน