วันที่ 3 ธันวาคม : ศพอ. แบ่งปันความรู้ ในเรื่อง"ความสามารถที่แตกต่างกัน" กับเด็กนักเรียนญี่ปุ่นในโอกาสวันคนพิการสากล
APCD was invited to be a guest speaker at a Japanese students' virtual class.

เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายวัชรพล จึงเจริญ Chief of Networking and Collaboration และนางสาวศุภนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ APCD ได้แลกเปลี่ยน "ความสามารถที่แตกต่างกัน" กับเด็กนักเรียนชาวญี่ปุ่น คุณยูโกะ คาวาอิ ตัวแทน JICA Thailand เป็นพิธีกรในชั้นเรียนพิเศษ นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจจากความสามารถอันหลากหลาย

 

On the occasion of the International Day of Persons with Disabilities on 3 December 2021, Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking and Collaboration, and Ms. Supaanong Panyasirimongkol, APCD Networking and Collaboration Officer, exchanged "different ability" terms with Japanese school children. Ms. Yuko Kawai, JICA Thailand representative, moderated the special class. The pupils were inspired by ability diversity.

On the occasion of the International Day of Persons with Disabilities on 3 December 2021, Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking and Collaboration, and Ms. Supaanong Panyasirimongkol, APCD Networking and Collaboration Officer, exchanged "different ability" terms with Japanese school children. Ms. Yuko Kawai, JICA Thailand representative, moderated the special class. The pupils were inspired by ability diversity.