28 มีนาคม 2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าฯ กทม. และคณะผู้ว่าฯ เยี่ยมชม APCD เยี่ยมชมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพคนพิการ ณ APCD