สํานักเลขาธิการเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) จาการ์ตา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
The Secretariat of ASEAN Autism Network (AAN) Jakarta organized AAN Executive Committee Meeting (EC) on 31 March 2022

Mr Chan Sarin หนึ่งในคณะกรรมการเครือข่ายฯ กัมพูชา ร่วมแสดงความคิดเห็นการพัฒนาเครือข่ายฯ ในที่ประชุม

 

Mr Chan Sarin, AAN EC Member, Cambodia provided inputs at the meeting.

Mr. Cason Tzse Chun Ong ประธานเครือข่าย AAN ดำเนินการประชุม

 

3.	. Ms. Candy Hernandez, M.Si หัวหน้าเลขธิการเครือข่ายฯ แสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม

Ms. Candy Hernandez, M.Si หัวหน้าเลขธิการเครือข่ายฯ แสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม