วันที่ 24 พย 2564, นายพิรุณ ลายสมิต นำอาหาร รวมถึงขนมปังยามาซากิ ด้วยเงินบริจาคของ Mrs. Soklang Sae Tae, Ms. Clara Leung, Ms. Karen Leung มอบให้กับกลุ่มเปราะบาง บริเวณชุมชนโค้งรถไฟยมราช เขตราชเทวี
On 24 November 2021, Mr. Piroon Laismit, the APCD Executive Director implemented the "Sapanboon Campaign"

วันที่ 24 พย 2564 ชุมชนโค้งรถไฟยมราช วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 . โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) โดยผู้อำนวยการบริหาร นายพิรุณ ลายสมิต นำอาหารปรุงสุก จำนวน 200 กล่องรวมถึงขนมปังยามาซากิ 200 ชิ้น ด้วยเงินบริจาคของ Mrs. Soklang Sae Tae, Ms. Clara Leung, Ms. Karen Leung มอบให้กับกลุ่มเปราะบาง บริเวณชุมชนโค้งรถไฟยมราช  เขตราชเทวี โดยนางสาวนราทิพย์ ผินประดับ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯฝ่ายเทศกิจ ร่วมรับมอบ เพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัยโรคระบาด COVID-19