วันที่ 21 พฤศจิกายน : ศพอ. แนะนําคู่มือออกกำลังกายสำหรับกลุ่มผู้พิทักษ์สิทธ์คนพิการทางสติปัญญาและกลุ่มพ่อแม่ ในระหว่างการประชุมกลุ่มดาวเรือง กลุ่มผู้พิทักษ์สิทธิ์คนพิการทางสติปัญญา

ผู้เข้าร่วมในภาพหมู่ กลุ่มดินแดงสําหรับผู้ปกครองเด็กพิการทางสติปัญญาและกลุ่มดาวเรือง กลุ่มผู้พิทักสิทธิ์ผู้พิการทางสติปัญญา

 

Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking and Collaboration, presented the Thai participants with the practice manual (Thai version).

คุณวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายและความร่วมมือ มอบคู่มือการปฏิบัติการออกกำลังกายในช่วงโควิด 19 (ฉบับภาษาไทย) แก่ตัวแทน

 

The first in-person gathering of the two groups was organized by Din Daeng parents' self-help group for children with intellectual disabilities.

การร่วมตัวกันครั้งแรกในรอบสองปีของสองกลุ่มฯ จัดโดยกลุ่มดินแดงสําหรับผู้ปกครองเด็กพิการทางสติปัญญา

 

Ms. Sugunya Srisawang, chairman of Din Daeng self-help group, moderated the debate.

คุณสุกัญญา ศรีสว่าง ประธานกลุ่มดินแดง ดำเนินการอภิปราย