คณะสมาคมคนพิการทางร่างกายของจังหวัดเชจู ประเทศเกาหลีใต้ เข้าศึกษาดูงานที่ ศพอ. เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567
Group photo of member of Physical Disabilities Association from Jeju Province, representatives from Travel Network Groups and APCD.

Group photo of member of Physical Disabilities Association from Jeju Province, representatives from Travel Network Groups and APCD.

 

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director, delivered welcome remark.

คณะสมาคมคนพิการทางร่างกายของจังหวัดเชจู ตัวแทนจากบริษัทแทรเวลเน็ตเวิร์ค กรุ๊ป ร่วมถ่ายภาพหมู่กับเจ้าหน้าที่ ศพอ.

 

Most of participants were excited and active learning.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กล่าวต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงาน

 

Representative from Jeju Association of Persons with Physical Disability gave a souvenir to Mr. Piroon as an appreciation.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความกระตือรือร้นและตั้งใจที่จะเรียนรู้