ศพอ. รับมอบอาสาสมัครญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ด้านการส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร
Group photo of representatives from TICA, JICA Thailand Office and relevant agencies at TICA-JICA handover ceremony of 3 Japanese Volunteers including APCD

ผู้แทนจาก TICA, JICA เจ้าหน้าที่จากองค์กรที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจาก ศพอ. ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับอาสาสมัครญี่ปุ่นในพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการ

 

Ms. Hiroko Itako, the Japanese Volunteer, introduced herself and expressed her commitment to work with APCD in Thai Language.

คุณฮิโรโกะ อิทาโกะ อาสาสมัครญี่ปุ่น แนะนำตัวพร้อมให้คำมั่นในการทำงานเพื่อ ศพอ. “กล่าวเป็นภาษาไทย”

 

Mr. Somchai Rungsilp and Mr. Watcharapol Chuengcharoen from APCD received handover documents from TICA represented by Mrs. Arunee Hiam and JICA represented by Mr. Ryoichi Kawabe, along with Ms. Hiroko.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ และนายวัชรพล จึงเจริญ ผู้แทนจาก ศพอ. รับหนังสือรับมอบอาสามัครจาก TICA แทนโดยนางอรุณี ไฮม์ม และ JICA แทนโดย Mr. Ryoichi Kawabe และมีคุณฮิโรโกะ ร่วมในพิธีมอบอย่างเป็นทางการ