การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ, กรรมการ, อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นตัวแทนมอบกระเช้าผลไม้ในนามของคณะกรมมการมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เพื่อแสดงความยินดีดับ ดร. เตช บุนนาค เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระพันปีหลวง จากประธานสภากาชาดไทยเป็นผู้ช่วยเลขาธิการบริหาร สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา. คณะกรมมการมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในการประชุมประกอบไปด้วย

1. ดร. เตช บุนนาค, ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก, ผู้ช่วยเลขาธิการบริหาร สภากาชาดไทย

2. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ, กรรมการ, อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3. นายไพโรจน์ พรหมสาร, ผู้แทนคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ผู้ก่อตั้งกลุ่ม TCC

4. นายศรีภูมิ ศุขเนตร, กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ราชรัฐโมนาโกประจำกรุงเทพมหานคร

5. ดร. วันทนีย์ พันธชาต ผู้แทน ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์, ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

6. นางนรีวรรณ จินตกานนท์

7. นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

8. นายบดีศร กษมางกูร, ผู้แทน of นายไชย ไชยวรรณ, ประธานบริษัทไทยประกันชีวิต

9. ศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ, ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

11. นายพิรุณ ลายสมิต, ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.)

On 9 November 2021, APCD Foundation Committee Meeting

On 9 November 2021, APCD Foundation Committee Meeting

On 9 November 2021, APCD Foundation Committee Meeting

On 9 November 2021, APCD Foundation Committee Meeting

On 9 November 2021, APCD Foundation Committee Meeting

On 9 November 2021, APCD Foundation Committee Meeting

On 9 November 2021, APCD Foundation Committee Meeting

On 9 November 2021, APCD Foundation Committee Meeting