ศพอ. จัดแสดงนิทรรศการด้านความร่วมมือใต้-ใต้ที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในสังคม ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (UNCC) ในงาน Global South-South Development Expo 2022 (GSSD Expo 2022) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2565
APCD displayed South to South Cooperation for Inclusive Society cases at the UN Conference Center for Global South-South Development Expo 2022 in Bangkok, Thailand, September 12–14, 2022.

วันที่ 1. ของการจัดนิทรรศการ บูทของศพอ. จัดแสดงอยู่ชั้น ๒ ของศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (UNCC) สำหรับการออกนิทรรศการ GSSD Expo 2022. (ซ้ายมือ) นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน Mr. Morita Takahiro หัวหน้าผู้แทน JICA นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ และ Mr. Evan Hall นักศึกษาฝึกงาน ศพอ.

 

On the second day of the exhibition booth, the APCD director visits. (Left to Right) Ms. Siriporn Praserdchat (Logistics Officer), Mr. Piroon Laismit (Executive Director), Mr. Evan Hall (Intern).

วันที่ 2. ของการจัดนิทรรศการ ผู้อำนวยการบริหารเยือนบูทนิทรรศการของ ศพอ. (ซ้ายมือ) นางสาวศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ ท่านพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร  และ Mr. Evan Hall นักศึกษาฝึกงาน ศพอ.

 

On the third day of the exhibition booth, Ms. Siriporn Praserdchat (Logistics Officer) and two of the neighboring exhibition booth members enjoy playing Dodge bee together in front of each other's booths.

วันที่ 3. ของการจัดนิทรรศการ นางสาวศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ และเจ้าหน้าที่ประจำบูทใกล้เคียงร่วมกันทดลองเล่นกีฬา Dodge bee อย่างสนุกสนานในพื้นที่ที่จัดบูท