ผู้แทน APCD เข้าร่วมกิจกรรมหาทุนของกลุ่มดาวเรือง จัดโดยกลุ่มดาวเรือง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2567
APCD participated in the fundraising activity hosted by The Marigold group on April 28th, 2024, in Bangkok.

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ APCD และสมาชิกกลุ่มดาวเรือง ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

 

Hand-crafted activity for fundraising was worked by Dao Ruang members.

สมาชิกร่วมกิจกรรมงานฝีมือเพื่อหาทุนของกลุ่มดาวเรือง