ร่วมงานกับ ศพอ.

1.ผู้ช่วยเชพ” (จำนวน 1 อัตรา)

     โครงการ APCD 60+Plus Kitchen by CP (APCD ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ)
มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (APCD Foundation) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ต้องการรับสมัคร “ผู้ช่วยเชพ” โครงการAPCD 60+Plus Kitchen by CP จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : 60+Plus Kitchen by CP ถนนพระราม 6
 • เวลาทำงาน 08.30-16.30
 • วันจันทร์-วันศุกร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • ตรวจสอบของต่างๆที่ใช้ในการประกอบอาหารที่สั่งไว้ให้ครบถ้วน
 • ดูแลควบคุมใบสั่งอาหารและทำอาหารตามออเดอร์จากฝ่ายบริการลูกค้า
 • อาหารที่ทำออกมามีคุณภาพ รสชาติดี
 • บริหารจัดการงานด้านเอกสาร สั่งอาหารสด อาหารแห้งและเครื่องปรุงต่างๆ
 • ตรวจสอบไม่ให้มีการใช้วัตถุดิบและสิ่งของแบบที่ก่อให้เกิดการสูญเปล่า
 • ดูแลห้องครัวให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ
 • การดูแลรักษา อุปกรณ์เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ฝึกอบรมด้านการประกอบอาหารให้กับผู้พิการที่เข้ารับการฝึกอบรมการทำอาหารด้วยความเหมาะสมและปลอดภัย

ส่งประวัติแนะนำตัว (RESUME/CV) ได้ที่ nongluck@apcdfoundation.org

 

 • Working at APCD
 •  
Category