ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แพนดอร่าโปรดักชั่น จำกัด จัดกิจกรรม CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคม) ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากประสบการณ์จริงด้วยการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่กับโครงการ 60+ พลัส เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ณ อาคารฝึกอบรม ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย
pandora group photo

ภาพถ่ายกลุ่มของผู้เข้าร่วม 50 คน ได้แก่ พนักงานหัวหน้าทีมบริหารจาก บริษัท แพนดอร่าโปรดักชั่น จำกัด บุคคลทรัพยากรและเจ้าหน้าที่ APCD

 

คณะผู้บริหาร บริษัท แพนดอร่าโปรดักชั่น จำกัด Mr. Claus Rasmussen รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร และคุณจีรเศรษฐ บูรณะสัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาและกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ มอบของขวัญให้กับคุณพิรุณ ลายสมิต กรรมการบริหาร ศพอ. และ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

คณะผู้บริหาร บริษัท แพนดอร่าโปรดักชั่น จำกัด Mr. Claus Rasmussen รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร และคุณจีรเศรษฐ บูรณะสัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาและกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ มอบของขวัญให้กับคุณพิรุณ ลายสมิต กรรมการบริหาร ศพอ. และ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

คุณจีรเศรษฐ บูรณะสัมฤทธิ์ และพนักงานบริษัทฯ กำลังเรียนรู้การทำขนมปังโดยมีพนักงานครัวเบเกอรี่ 60+ Plus Bakery และ Chocolate Café ให้คำแนะนำ

คุณจีรเศรษฐ บูรณะสัมฤทธิ์ และพนักงานบริษัทฯ กำลังเรียนรู้การทำขนมปังโดยมีพนักงานครัวเบเกอรี่ 60+ Plus Bakery และ Chocolate Café ให้คำแนะนำ

 

คุณพัชระ พรหมดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเบเกอรี่ได้สาธิตการทำขนมเวียนเนอร์ โรล ให้แก่ผู้เข้าอบรม

คุณพัชระ พรหมดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเบเกอรี่ได้สาธิตการทำขนมเวียนเนอร์ โรล ให้แก่ผู้เข้าอบรม

 

ผู้เข้าร่วมใส่ใจในการฝึกทำเวียนเนอร์โรล

ผู้เข้าร่วมใส่ใจในการฝึกทำเวียนเนอร์โรล

 

ผู้เข้าอบรมที่มีความบกพร่องทางหูมีความภาคภูมิใจในฝีมือการทำเบเกอรี่

ผู้เข้าอบรมที่มีความบกพร่องทางหูมีความภาคภูมิใจในฝีมือการทำเบเกอรี่