วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายพิรุณ ลายสมิต ได้กล่าวเปิดงาน และ คุณกาญจนา เรืองสิริวิชกุล (ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา) กล่าวต้อนรับ คณะคนพิการที่เข้าอบรมโครงการฝึกงานโครงการ APCD 60+ พลัส
On 1 August 2022, Mr. Piroon Laismit, the APCD Executive Director gave Opening Remarks and Ms. Kanchana Ruangsiriwichayakul, the General Manager of Centra by Centara Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก) ได้กล่าวเปิดงาน และ คุณกาญจนา เรืองสิริวิชกุล (ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ) กล่าวต้อนรับ คณะคนพิการที่เข้าอบรมโครงการฝึกงานโครงการ APCD 60+ พลัส โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก และโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศููนย์ราชการและศูนย์การประชุม แจ้งวัฒนะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของคนพิการในธุรกิจการบริการ เพื่อให้มีโอกาสฝึกงานกับธุรกิจระดับมืออาชีพ

 

gave welcome remarks for the APCD 60+ Plus project internship program

gave welcome remarks for the APCD 60+ Plus project internship program

gave welcome remarks for the APCD 60+ Plus project internship program

gave welcome remarks for the APCD 60+ Plus project internship program

gave welcome remarks for the APCD 60+ Plus project internship program

gave welcome remarks for the APCD 60+ Plus project internship program

gave welcome remarks for the APCD 60+ Plus project internship program

gave welcome remarks for the APCD 60+ Plus project internship program

gave welcome remarks for the APCD 60+ Plus project internship program

gave welcome remarks for the APCD 60+ Plus project internship program

gave welcome remarks for the APCD 60+ Plus project internship program