ศพอ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายออทิสติกอาเซียน จัดโดยสํานักเลขาธิการเครือข่ายฯ จาการ์ตา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
At the meeting, Ms. Supaanong Panyasirimongkol, Networking & Collaboration Officer, presented feedback.

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ นำเสนอผลลัพธ์

 

Mr. Cason Tzse Chun Ong, AAN Chairman, facilitated the meeting and reported on the autism movement's monthly activities in Malaysia.

Mr. Cason Tzse Chun Ong ประธานเครือข่าย AAN ดำเนินการประชุมและรายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงออทิสติกรายเดือนในประเทศมาเลเซีย

 

Mr. Chan Sarin, Chairman of the Cambodia Autism Network (CAN), discussed with AAN colleagues about updating the first recognized special education school infrastructure in Cambodia.

Mr Chan Sarin ประธานเครือข่ายออทิสติกกัมพูชาร่วมหารือกับคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ เกี่ยวกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษแห่งแรกที่เป็นรูปธรรมในประเทศกัมพูชา