ศพอ. เข้าพบ นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2564 ณ สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
APCD paid a courtesy call to Ms. Pornpith Phetchareon , Secretary-General, the Secretariat of the House of Representatives for greetings of new year 2021 at the Thai House of Representatives on 7 January 2021, Bangkok, Thailand

คุณพิรุณ ผอ. ศูนย์ฯ กล่าวถึงผลตอบรับของงานเปิดตัวร้าน APCD 60 + Plus Bakery & Chocolate Cafe ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อปีที่แล้ว

 

ทีมผู้จัดการ APCD นำโดยนายพิรุณ ลายสมิต หารือความร่วมมือเปิดร้าน 60+พลัส ที่สาขาสภาผู้แทนราษฎร กับนางสาวพรพิชญ์ เพชรเจริญและนายสมัย ชัยจันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการกองวาระสำนักดำเนินการรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ทีมผู้จัดการ APCD นำโดยนายพิรุณ ลายสมิต หารือความร่วมมือเปิดร้าน 60+พลัส ที่สาขาสภาผู้แทนราษฎร กับนางสาวพรพิชญ์ เพชรเจริญและนายสมัย ชัยจันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการกองวาระสำนักดำเนินการรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 

ศพอ. มอบผลิตภัณฑ์ 60+ พลัสอวยพรปีใหม่ 2564

ศพอ. มอบผลิตภัณฑ์ 60+ พลัสอวยพรปีใหม่ 2564

 

ของที่ระลึกจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแก่ผู้เยี่ยมชม

ของที่ระลึกจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแก่ผู้เยี่ยมชม