ศพอ. เข้าร่วมการประชุมคณะทํางานในทศวรรษคนพิการในเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย UN ESCAP เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564
APCD issued an intervention to the ESCAP Working Group 2021.

 

เมื่อวันที่ 8 และ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน และคุณศุภนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ เข้าร่วม "คณะทำงานทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 7" ของกองพัฒนาสังคม UNESCAP เมื่อ APCD จัดการกับการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการของ “ทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก” ที่กำลังจะมีขึ้น

 

On the 8th and 9th of December 2021, Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Department Manager, and Ms. Supaanong Panyasirimongkol, Networking & Collaboration Officer, attended "the 7th session of the Working Group on the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities" of UNESCAP Social Development Division. When the APCD dealt with the COVID-19 pandemic, they were involved in the process of the upcoming “the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities”.

On the 8th and 9th of December 2021, Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Department Manager, and Ms. Supaanong Panyasirimongkol, Networking & Collaboration Officer, attended "the 7th session of the Working Group on the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities" of UNESCAP Social Development Division. When the APCD dealt with the COVID-19 pandemic, they were involved in the process of the upcoming “the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities”.

On the 8th and 9th of December 2021, Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Department Manager, and Ms. Supaanong Panyasirimongkol, Networking & Collaboration Officer, attended "the 7th session of the Working Group on the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities" of UNESCAP Social Development Division. When the APCD dealt with the COVID-19 pandemic, they were involved in the process of the upcoming “the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities”.

On the 8th and 9th of December 2021, Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Department Manager, and Ms. Supaanong Panyasirimongkol, Networking & Collaboration Officer, attended "the 7th session of the Working Group on the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities" of UNESCAP Social Development Division. When the APCD dealt with the COVID-19 pandemic, they were involved in the process of the upcoming “the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities”.