ศพอ. ร่วมกิจกรรมเวที “เสียงจากคนพิการเส้นเลือดฝอยกรุงเทพมหานคร” ณ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
Organizing partners and Representative of Civil Society Organization posed for a group photo at the opening ceremony together with Mr. Sanon Wangsrangboon, Deputy Governor of Bangkok.

ผู้แทนองค์กรที่จัดงานและผู้แทนภาคประชาสังคมร่วมถ่ายภาพกับท่านศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในพิธีเปิดงาน

 

Ms. Supaanong Panyasirimongkol, Networking and Collaboration Officer, as Group Representative on Good Management towards better quality of life and meaningful participation of persons with disabilities in Bangkok

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวแทนขึ้นเวทีอภิปรายจากหนึ่งในกลุ่มย่อยหัวข้อการจัดการบริหารดีเพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีส่วนร่วมกรุงเทพมหานคร

 

About 300 people attended the event.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มากกว่า 300 คน รวมทั้งผู้พิการและไม่พิการ

 

APCD staff took a group photo with Mr. Sanon, Wangsrangboon, Deputy Governor of Bangkok (Middle)

เจ้าหน้าที่ ศพอ. ร่วมถ่ายภาพกับท่านศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร