ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะให้เกียรติเป็นประธานเปิดร้าน 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe @ ทำเนียบรัฐบาล
PM

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะให้เกียรติเป็นประธานเปิดร้าน 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe @ ทำเนียบรัฐบาล