3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร. เตช บุนนาค (ประธานมูลนิธิ APCD) ให้สัมภาษณ์สารคดีส่งเสริมการโครงการ APCD 60+ Plus (ธุรกิจที่คนพิการ) เป็นการแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จของโครงการวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจ้างงานที่ยั่งยืนของคนพิการที่ผ่านการอบรมจากโครงการ60+พลัส