นายภาณุมาศ สุขอัมพร พิธีกรรายการ “รักษ์เมืองไทย” ออกอากาศช่อง TNN สัมภาษณ์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ (ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) และ นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก) ณ โครงการส่งเสริมธุรกิจที่มีคนพิการมีส่วนร่วม
Mr. Theerapat Prayurasiddhi and Mr. Piroon Laismit were interviewed by Mr. Phanumas Suk-Umphorn, the TV host of Rak Moeng Thai Program at the APCD 60+ Plus Bakery and Chocolate Cafe at the Government  House.

วันที่ 20 ธันวาคม 2564, นายภาณุมาศ สุขอัมพร พิธีกรรายการ “รักษ์เมืองไทย” ออกอากาศช่อง TNN สัมภาษณ์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ (ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) และ นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรือ APCD) ณ โครงการส่งเสริมธุรกิจที่มีคนพิการมีส่วนร่วม ร้าน APCD 60+ Plus Bakery and Chocolate Cafe' ณ ทำเนียบรัฐบาลไทย

 

On 20 December 2021, Mr. Theerapat Prayurasiddhi (Permanent Secretary of the Prime Minister's Office), and Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) were interviewed by Mr. Phanumas Suk-Umphorn, the TV host of Rak Moeng Thai Program at the APCD 60+ Plus Bakery and Chocolate Café project at the Government House.  This program will be released on the TNN channel.

On 20 December 2021, Mr. Theerapat Prayurasiddhi (Permanent Secretary of the Prime Minister's Office), and Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) were interviewed by Mr. Phanumas Suk-Umphorn, the TV host of Rak Moeng Thai Program at the APCD 60+ Plus Bakery and Chocolate Café project at the Government House.  This program will be released on the TNN channel.

On 20 December 2021, Mr. Theerapat Prayurasiddhi (Permanent Secretary of the Prime Minister's Office), and Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) were interviewed by Mr. Phanumas Suk-Umphorn, the TV host of Rak Moeng Thai Program at the APCD 60+ Plus Bakery and Chocolate Café project at the Government House.  This program will be released on the TNN channel.