การเยี่ยมชมและเรียนรู้การพัฒนาชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วมของคณาจารย์และนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 กรุงเทพ ประเทศไทย
Mahidol University's Faculty of physical therapy visited APCD to learn about community-based inclusive development practices on 4th April 2023, Bangkok, Thailand

คณะเยี่ยมชมร่วมสังเกตุการณ์การฝึกอบรมคนพิการชาวไทยในธุรกิจทางด้านอาหาร

 

Mahidol University's Faculty of physical therapy visited APCD to learn about community-based inclusive development practices on 4th April 2023, Bangkok, Thailand

คณะเยี่ยมชมได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับประสปการณ์ส่วนตัวและมุมมองในการส่งเสริมการพัฒนาชุมมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วมกับคุณศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล (นั่งตรงกลาง) ผู้พิทักษ์สิทธิ์พิการทางออทิสติกที่ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือที่ ศพอ.

 

Mahidol University's Faculty of physical therapy visited APCD to learn about community-based inclusive development practices on 4th April 2023, Bangkok, Thailand

คณะเยี่ยมชมได้เรียนรู้ความสำคัญของการออกแบบอารยสถาปัตย์ผ่านพื้นที่สื่อสารสำหรับผู้พิการทางการได้ยินที่อาคารฝึกอบรม

 

Mahidol University's Faculty of physical therapy visited APCD to learn about community-based inclusive development practices on 4th April 2023, Bangkok, Thailand

ผศ. ดร. ภครตี ชัยวัฒน์ (กลาง) ดร. เจนจิรา ธนกำโชคชัย (ขวาสุด) ร่วมถ่ายรูปกับคุณคริสโตเฟอร์ เบญจกุล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ศพอ.