ผู้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิ APCD สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้
donation

ประกาศ


เรื่อง มูลนิธิ APCD เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล

 

ด้วยมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.ศพอ.) หรือ มูลนิธิ APCD ได้รับการประกาศจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ให้เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 975 ทำให้ผู้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิ APCD สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้


ผู้มีจิตกุศลต้องการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา และการฝึกอาชีพคนพิการให้มีงานทำ สามารถบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิ APCD ดังรายละเอียดต่อไปนี้

    1) ท่านสามารถมาบริจาคได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานมูลนิธิ APCD พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน หรือ

    2) ท่านสามารถโอนเงินบริจาค มาที่

บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรี
ชื่อบัญชี มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกฯ สาขาคลองประปา
หมายเลขบัญชี 053-1-44376-4


กรณีที่ท่านโอนเงินบริจาคเข้าบัญชี กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่
คุณกุหลาบ เกษรศรี ฝ่ายอำนวยการ
หมายเลขโทรสาร 02-3547507


ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานมูลนิธิ ศพอ.จะส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่าน โดยท่านสามารถนำไป หักลดหย่อนภาษีต่อไป

กรุณาสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ คุณกุหลาบ เกษรศรี โทร 02-354-7505 

ขอบพระคุณ

 

The Embassy of Japan in Thailand donated the van for Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD), 11th December 2015.
The Embassy of Japan in Thailand donated the van for Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD), 11th December 2015.
 
Nissan Motor (Thailand) donated accessible van for APCD, 16th June 2016.
​​​​​Nissan Motor (Thailand) donated accessible van for APCD, 16th June 2016.

 

การบริจาคและร่วมระดมทรัพยากรกับ ศพอ.
ศพอ.จะเป็นสะพานเชื่อมการระดมทรัพยากรระหว่างผู้ที่ต้องการแบ่งปันและผู้ขาดแคลน ด้วยความปรารถนาที่จะช่วยนำทรัพยากรต่างๆ มาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก


ผู้สนใจที่จะบริจาคหรือแบ่งปันทรัพยากรใดๆ ที่ท่านมี อันได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ ความรู้ หรือการสนับสนุนทางการเงิน โปรดติดต่อฝ่ายอำนวยการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-7505 หรือส่งอีเมล์ไปที่ info@apcdfoundation.org

 

 

 

donation
Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director, received donation from Dr. Pawat Vitoorapakorn,
CEO of Eastern Polymer Group and Aeroflex Co., Ltd. for the 60+ Plus Bakery & Chocolate Café @ Baan Rajvithi, 10 January 2019.

 

donation
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) awarded APCD a donation for the 60+ Plus Bakery and Chocolate Café Project @ Baan Rajvithi, 12th March 2019.

 

Donation
Mr Weerapong Luesakul, CEO of Peerapat Company handed over the donation to Mr. Piroon Laismit, Executive Director, APCD, 18 November 2019. 

 

EGAT
Mr. Piroon Laismit, Executive Director of APCD received donation from Mr. Viboon Rerksirathai, the Governor of Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) for the 60+ Plus Bakery & Chocolate Café @ Royal Thai Government House, 24 February 2020.

 

Ms. Siriporn Praserdchat, APCD Logistics Officer, received the Herbal Siang Pure Oil sets from a representative of Bertram (1958) Company Ltd, 16 April 2020.
Ms. Siriporn Praserdchat, APCD Logistics Officer, received the Herbal Siang Pure Oil sets from a representative of Bertram (1958) Company Ltd, 16 April 2020.

 

donation
Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director, received donation from Mr. Sumathe Surapanpitak, Chairman of the Board, Mr. Seang Srivitayaraks, Board of Director, Mr. Kawin Surapanpitak, Corporate Affairs Manager and Ms. Jitlada Pakwilaikiat, CEO of J.S. Vision Ltd. The donation aims to support the vocational training to Persons with Disabilities and for the renovation cost of APCD 60+ Plus Bakery and Chocolate Café @Royal Thai Government House, 4th June 2020.

 

Donation
Ms. Gloyta Nathalang, Senior Vice President, Branding and Corporate Communications of Bangchak Corporation Public Company Limited, supported 60+ Plus Bakery and Chocolate Café Project by donating 100 Aprons and 200 masks to Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) at 60+Plus Bakery & Chocolate Café Project @ Royal Thai Government House, 3rd August 2020

 

H.E. Dr. Tej Bunnag, chairman of APCD Foundation Committee received the donation from Mr. William E. Heinecke, Founder and Chairman of Minor Group of Companies.
H.E. Dr. Tej Bunnag, chairman of APCD Foundation Committee received the donation from Mr. William E. Heinecke, Founder and Chairman of Minor Group of Companies.

 

 

Category