ผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ ศพอ. ได้ประชุมหารือเตรียมการกับคณะวิทยากรญี่ปุ่น ในโครงการพิเศษของ JICA ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (Community Empowerment Program) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
JICA

คุณ Keiichiro Yuasa ผู้แทนอาวุโส องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย ได้ให้ข้อมูล และเล่าความคืบหน้าของโครงการฯ ให้ผู้ร่วมประชุม

 

JICA

คณะวิทยากรจากญี่ปุ่นได้แจ้งความคืบหน้า การแปลเอกสารที่จะใช้ดำเนินโครงการฯ สำหรับ “Empowering Parents Groups of Children with Special Needs to Promote Physical Activities during COVID-19"

 

JICA

การแนะนำตัวครั้งแรกระหว่างผู้แทน JICA และคณะวิทยากรจากญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ ศพอ.

 

JICA

การหารือนอกรอบของโครงการฯ ระหว่าง ทีม JICA และ เจ้าหน้าที่ ศพอ. ณ ร้าน 60 Plus Bakery & Café สาขาถนนราชวิถี