วันที่ 21 มกราคม 2565, การฝึกอบรมภายใน เรื่องการตัดต่อคลิปวีดีโอบนมือถือ จัดโดย APCD
APCD in-house media editor for the smartphone training program organized by APCD

วันที่ 21 มกราคม 2565, นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก) ได้มอบของแทนคำขอบคุณให้กับคุณธเนตร ศรีมงคลในฐานะที่เป็นวิทยากร การอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าทีภายในองค์กร และอดีตนักศึกษาฝึกงาน เรื่องการตัดต่อคลิปวีดีโอบนมือถือ.

 

On 21 January 2022, Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) gave a token of appreciation to Mr. Tanet Srimongkol, a resource person for the  APCD in-house media editor for the smartphone training program organized by APCD. APCD  also invited former interns to participate in this training too.

On 21 January 2022, Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) gave a token of appreciation to Mr. Tanet Srimongkol, a resource person for the  APCD in-house media editor for the smartphone training program organized by APCD. APCD  also invited former interns to participate in this training too.

On 21 January 2022, Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) gave a token of appreciation to Mr. Tanet Srimongkol, a resource person for the  APCD in-house media editor for the smartphone training program organized by APCD. APCD  also invited former interns to participate in this training too.

On 21 January 2022, Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) gave a token of appreciation to Mr. Tanet Srimongkol, a resource person for the  APCD in-house media editor for the smartphone training program organized by APCD. APCD  also invited former interns to participate in this training too.