วันทึ่ 17 ธันวาคม 2021 รายการทีวี "คนไทยไม่ท้อ" ร่วมกันส่งเสริมโครงการธุรกิจที่มีคนพิการมีส่วนร่วม "APCD 60+ Plus Bakery and Chocolate Cafe project" โดยออกอากาศที่ช่อง "News1"