เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นาย Takayuki KOBORI หัวหน้าบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Daily NNA Thailand Edition ประเทศญี่ปุ่น นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก และนาย Masami Akiyama ประธาน บริษัทไทยยามาซากิ
Mr. Takayuki KOBORI, the Chief Editor of the Daily NNA Thailand Edition from the KYODO NEWS GROUP visited APCD to interview Mr. Piroon Laismit, the APCD Executive Director and Mr. Masami Akiyama, the president of THAI YAMAZAKI CO., LTD.

เพื่อสนับสนุนโครงการการมีส่วนร่วมทางสังคมของคนพิการและโครงการธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม (DIB) ของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก

 

 It is to support the Social Participation of persons with disabilities and Disability-Inclusive Business (DIB) projects of APCD.

 It is to support the Social Participation of persons with disabilities and Disability-Inclusive Business (DIB) projects of APCD.

 It is to support the Social Participation of persons with disabilities and Disability-Inclusive Business (DIB) projects of APCD.

 It is to support the Social Participation of persons with disabilities and Disability-Inclusive Business (DIB) projects of APCD.

 It is to support the Social Participation of persons with disabilities and Disability-Inclusive Business (DIB) projects of APCD.