เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ศพอ. นำเสนอแผนปฏิบัติการในการฝึกอบรมออนไลน์ หัวข้อ “Social Participation and Livelihood of Persons with Disabilities through a Community-based Inclusive Approach (B)” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564
Group photo of participants and JICA Okinawa Colleagues showed the Certificate Template to participants after Closing Ceremony on 15 March 2021 Credit: JICA ©

ภาพถ่ายหมู่ของกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น พร้อมตัวอย่างใบประกาศนียบัตรการสำเร็จการฝึกอบรม หลังพิธีปิด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564

เครดิต: JICA ©

Ms. Supaanong (NuNu) Panyasirimongkol, APCD’s Networking & Collaboration Officer, and Self-Advocates with Autism presented an Action Plan on “Promoting Accessible Tourism, accessible audit and Inclusive outing through Social Media”

คุณศุภอนงค์ (ณูณู) ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ และผู้พิทักษ์สิทธิ์ออทิสติกจากประเทศไทย นำเสนอแผนปฏิบัติในหัวข้อ “การส่งเสริมการเท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล การตรวจสอบการเข้าถึง และการพักผ่อนนอกสถานที่เพื่อทุกคน ผ่านโซเชียลมีเดีย”

 

Ms. NuNu shared comments and suggestions on classmate’s Action Plan

คุณณูณูแบ่งปันความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแผนปฏิบัติการของเพื่อนผู้เข้ารับการฝึกอบรม