ศพอ. ได้ต้อนรับนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ ในกิจกรรมเรียนรู้ครึ่งวัน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. ได้กล่าวต้อนรับ

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. ได้กล่าวต้อนรับ

 

Experiences of individuals with disabilities engaging in social activities through the Takkyu Volley Playing Program.

เกม Takkyu Volley ประสบการณ์ตรงกิจกรรมกีฬาที่คนพิการมีส่วนร่วมในการเล่น

 

Friendly Working Environment tours and direct disability experiences connect with barrier-free facilities at the APCD training center and 60+plus project workplaces.

ทัวร์สภาพแวดล้อมการทํางานเอื้อต่อคนพิการและประสบการณ์การปฎิสัมพันธ์กับสิ่งอํานวยความสะดวกที่ปราศจากอุปสรรค ณ ตึกฝึกอบรม ศพอ. และสถานที่ทํางานโครงการ 60+ พลัส

 

4.	The coordinator of the community involvement program at Anglo Singapore International School explained the objectives of the visit.

ผู้ประสานงานโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนที่โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ได้อธิบายวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชม

 

A student provided favorable feedback regarding their fundamental comprehension of the disability program.

ตัวแทนนักเรียนให้ข้อเสนอแนะดีๆ ต่อความเข้าใจพื้นฐานด้านความพิการ