ศพอ. จัดกิจกรรมหลักสูตรการดูงานให้คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ (Singapore Management University: SMU) และมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2567 ที่จังหวัดนครปฐม และ ศพอ.
A group photo was taken with students from Singapore Management University (SMU) and Mahidol University (MU), teachers from the Nakhon Pathom School for the Deaf with APCD staff on 13 May, at Nakhon Pathom School for the Deaf.

วันที่ 13 พฤษภาคม คณะนักศึกษาจาก SMU และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม และร่วมถ่ายรูปที่ระลึก กับคณะอาจารย์ของโรงเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศพอ.

 

School tour for demonstrating Sufficiency Economy Philosophy activities led by Ms. Sukjai Chaiyamat, Director of Nakhon Pathom School for the Deaf

กิจกรรมนำเยี่ยมชมตัวอย่างและการสาธิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยนางสาวสุขใจ ชัยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐม

 

Food presentation and cooking session by SMU students

คณะนักศึกษาร่วมกิจกรรมและนำเสนอการทำข้าวมันไก่สิงคโปร์

 

Students Participants join Thai Sign Language Session

คณะนักศึกษาร่วมกิจกรรมเรียนภาษามือ

 

Workshop on Thai culture experience (Flower Artwork)

คณะนักศึกษาร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในการทำงานศิลปะดอกไม้

 

Workshop on Thai culture experience (Making Fried Banana)

คณะนักศึกษาร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในการกล้วยทอด 

 

A group of students from SMU and MU visited APCD on 14 May for the reflection session and study visit as one of the overseas experiencing programs.

วันที่ 14 พฤษภาคม คณะนักศึกษาจาก SMU และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจทบทวนบทเรียนการศึกษาดูงานซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรประสบการณ์ในต่างประเทศ และเยี่ยมชม ศพอ. ถ่ายรูปหมู่กับเจ้าหน้าที่ ศพอ.

 

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director, gave a welcome remark and provided an overview of the organization.

นายพิรุณ หลายมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กล่าวต้อนรับและให้ภาพรวมขององค์กร

 

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director, gave a welcome remark and provided an overview of the organization.

นักศึกษา SMU นำเสนอและแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง

 

Ms. Supaanong Panyasirimongkol, Networking and Collaboration Officer, led the group of students to display skills development training activities for persons with disabilities.

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ นำคณะนักศึกษาชมกิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพสำหรับคนพิการ

 

Dr. Jack Ho (Left) recognized APCD’s contributions with an appreciation token.

ดร.แจ็ค โฮ (ซ้ายมือ) ขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้ผู้แทน ศพอ. ในการจัดกิจกรรมการดูงานในครั้งนี้