นายพิรุณ ลายสมิตผู้อำนวยการกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD หรือ ศพอ.) อวยพรให้สํานักงานองค์กรความร่วมมือญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าสู่ปีใหม่ที่รุ่งเรืองในปี 2565 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564