ผู้พิทักษ์สิทธิ์ออทิสติก (จนท. ศพอ.) ได้รับเชิญแสดงวิสัยทัศน์ในบริบทด้านมนุษยธรรม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งองค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เจ้าหน้าที่ และบุคลากร องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติมากกว่า 20 ท่าน นำทีมโดย Mr. John Aylieff, Regional Director of Regional Bureau for Asia and Pacific เข้าร่วมในการอบรมพัฒนาศักยภาพภายในองค์กร ในครั้งนี้

เจ้าหน้าที่ และบุคลากร องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติมากกว่า 20 ท่าน นำทีมโดย Mr. John Aylieff, Regional Director of Regional Bureau for Asia and Pacific เข้าร่วมในการอบรมพัฒนาศักยภาพภายในองค์กร ในครั้งนี้

 

นางสาวศุภอนงค์ (ณูณู) ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือแบ่งปันประสบการณ์ตรงในเรื่องอาการเกิดใหม่ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินในมุมมองของความพิการที่มองเห็นไม่เชิงประจักษ์

นางสาวศุภอนงค์ (ณูณู) ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือแบ่งปันประสบการณ์ตรงในเรื่องอาการเกิดใหม่ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินในมุมมองของความพิการที่มองเห็นไม่เชิงประจักษ์

 

องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติได้มอบกระถางต้นบีโกเนียเป็นการขอบคุณแก่คุณศุภอนงค์

องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติได้มอบกระถางต้นบีโกเนียเป็นการขอบคุณแก่คุณศุภอนงค์

 

คุณศุภอนงค์ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้ประสานงานของการอบรมพัฒนาศักยภาพภายในองค์กร Ms. Julie Macdonald ที่ปรึกษาด้านเพศระดับภูมิภาค และ Mr. Tyler Kretzschmar ที่ปรึกษาด้านความพิการข้างหน้าสำนักงานฯ

คุณศุภอนงค์ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้ประสานงานของการอบรมพัฒนาศักยภาพภายในองค์กร Ms. Julie Macdonald ที่ปรึกษาด้านเพศระดับภูมิภาค และ Mr. Tyler Kretzschmar ที่ปรึกษาด้านความพิการข้างหน้าสำนักงานฯ