วิทยากรศพอ. ร่วมแชร์ความรู้ด้านการหลอมรวมความพิการในสถานประกอบการผ่านการอบรมเสริมศักยภาพภายในองค์กรออนไลน์ ณสำนักงานบริการโครงการแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชีย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566
APCD speakers share insights through In-House Webinar on disability inclusion in the workplace with UNOPS colleagues on 7 December 2023

รูปหมู่ระหว่างวิทยากรจาก ศพอ. ทั้ง 2 คนและคุณ Maria Wernevi ที่ปรึกษาระดับภูมิภาคด้านการบริหารจัดการโครงการและด้านเพศสภาพ ความหลากหลายและการหลอมรวมทางสังคม (ขวาสุด)  รวมถึงคุณ Ameer Sobhan นักวิเคราะห์โปรแกรมและความร่วมมือ (ซ้ายสุด) ณ สำนักงานระดับภูมิภาคของสำนักงานบริการโครงการแห่งสหประชาชาติ

 

The guest speakers shared their personal and professional experiences of living with disabilities and working in inclusive environments with online and offline participants

วิทยากรจากศพอ. แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวและการทำงาน รวมถึงการทำงานในสถานประกอบการที่เอื้อต่อคนพิการกับผู้เข้าร่วมออนไลน์และออฟไลน์