ศพอ. ร่วมเป็นวิทยากรงานเปิดตัว E-Learning Tool เรื่อง การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมของ UNESCAP กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 2-6 มิถุนายน 2567
Group photo of key stakeholders including UN ESCAP, the Office of Civil Defense (OCD), National Council on Disability Affairs (NCDA), Partnership of Philippine, Support Service Agencies (PHILSSA), APCD, etc.at the launching event, 4 June 2024.

ภาพหมู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ UNESCAP Office of Civil Defense (OCD) National Council on Disability Affairs (NCDA) Partnership of Philippine Support Service Agencies (PHILSSA) และ ศพอ. ช่วงระหว่างจัดกิจกรรม ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567

 

Ms. Madhurima Sarkar-Swaisgood, UN ESCAP shared key infoMs. Madhurima Sarkar-Swaisgood, UN ESCAP shared key information about overview Disaster Risk Reduction in Asia and the Pacific.rmation about overview Disaster Risk Reduction in Asia and the Pacific.

Ms. Madhurima Sarkar-Swaisgood ผู้แทน UN ESCAP นำเสนอเรื่องข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับภาพรวมการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในทวีปเอเชียและแปซิฟิก ในกิจกรรมเปิดตัวดังกล่าว

 

Mr. Somchai Rungsilp, APCD made comments on challenges and how to overcome the situation regards DiDRR in the Asia-Pacific region at the launching event.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ เป็นวิทยากรเรื่องความท้าทาย และการแก้ไขปัญหาด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิก

 

Representatives of UN ESCAP, Organization of Persons with Disabilities and APCD visited and discussed on future collaboration at the biggest mall in the Philippines, SM Mall, 3 June 2024.

ผู้แทนของหน่วนงาน UN ESCAP องค์กรคนพิการ และศพอ.เข้าพบและปรึกษาด้านความร่วมมือในอนาคตกับผู้แทนห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ ชื่อ SM Mall ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567

 

The mission members visited one of the outstanding organizations working on inclusive employment in the Philippines, The Project Inclusion, Manila, 5 June 2024.

คณะผู้เดินทางไปจัดกิจกรรมได้มีโอกาสไปเยี่ยมหน่วยงานด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการที่ทำงานได้อย่างเข้มแข็ง ชื่อ Project Inclusion ในกรุงมะนิลา ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567

 

Photo taken with Ms. Aiko Akiyama, UN ESCAP and the Filipino ex-participants of Third County Training program (TCTP) on Strengthening Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction in the ASEAN Region at the launching event, 4 June 2024.

ภาพถ่าย Ms. Aiko Akiyama กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมภายใต้โครงการการอบรมแก่ประเทศที่สาม หลักสูตร “Strengthening Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction (DIDRR) in the ASEAN Region” ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567

 

Group photo of key persons from Autism Society Philippines (ASP) gathered with Ms. Aiko and Mr. Somchai to strengthen a Partner Relationship on 3 June 2024.

ภาพกลุ่มบุคคลสำคัญของ Autism Society Philippines (ASP) พบปะกับ Ms. Aiko และนายสมชาย เพื่อสร้างสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567

 

The mission team visited the HCG Philippines, a leading bathroom and sanitary ware production company that produces accessible toilets, 5 June 2024.

คณะที่จัดกิจกรรมได้ไปเยี่ยมบริษัท HCG Philippines ผู้ผลิตเครื่องใช้และเครื่องสุขภัณฑ์ในห้องสุขาสำหรับคนพิการ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567