ศพอ. ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดเชียงราย เพื่อสำรวจสถานที่การจัดอบรมโครงการ TCTP หลักสูตรปีที่ 3 และร่วมเป็นวิทยากรดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการลดความเสี่ยงด้านภัยภิบัติ จัดโดย กู๊ดเนเบอร์สประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2566
APCD visited Chiang Rai Province for survey of upcoming Third Country Training Program Course 3 and joined the workshop on disaster risk reduction (DRR) organized by Good Neighbor Thailand Foundation, 8-11 November 2023

ผู้แทน ศพอ. ร่วมหารือกับผู้แทนจากพื้นที่ราบสูงและมูลนิธิพัฒนาชุมชน และมูลนิธิร่วมมิตร ถึงความเป็นไปได้ในการจัดการอบรมโครงการ TCTP หลักสูตรปีที่ 3 ในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

 

Checking accessibility for potential accommodation of TCTP Course 3.

การสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับห้องพักและสถานที่การจัดอบรมโครงการ TCTP หลักสูตรปีที่ 3

 

Participants shared the lesson learned. Mr. Somchai Rungsilp facilitated discussion during the workshop on disaster risk reduction (DRR) organized by Good Neighbor Thailand Foundation (GNTH)

Participants shared the lesson learned. Mr. Somchai Rungsilp facilitated discussion during the workshop on disaster risk reduction (DRR) organized by Good Neighbor Thailand Foundation (GNTH)

อีกหนึ่งในภารกิจ การประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดโดยกู๊ดเนเบอร์สประเทศไทย ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ออกมานำเสนอการเรียนรู้จากบทเรียน
โดยนายสมชาย รุ่งศิลป์ รับเชิญเป็นวิทยากรกระบวนการ

 

Group photo at the Workshop organized by GNTH after the initiative discussion.

ภาพผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือถึงการริเริ่มทำกิจกรรม ที่จัดโดยกู๊ดเนเบอร์สประเทศไทย