วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายทาคายาสุ ชิมาดะ ประธาน บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ เข้าพบนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ได้เขาชมโครงการต่างๆ ของ APCD
On 4 March 2022, Mr. Takayasu Shimada, President of TOTO (Thailand) called on Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) and taking a tour at APCD

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายทาคายาสุ ชิมาดะ ประธาน บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ เข้าพบนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ได้เขาชมโครงการต่างของ APCD รวมถึงโครงการทีคนพิการมีส่วนร่วม (including Disability-Inclusive Business (DIB) projects) โครงการ APCD 60+ Plus Bakery&Chocolate by Yamazaki and Mark Rin สาขาบ้านราชวิถึและ สาขาทำเนียบรัฐบาล เพื่อค้นหาความร่วมมือกันในอนาคต

 

On 4 March 2022, Mr. Takayasu Shimada, President of TOTO (Thailand) called on Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) and taking a tour at APCD

On 4 March 2022, Mr. Takayasu Shimada, President of TOTO (Thailand) called on Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) and taking a tour at APCD

On 4 March 2022, Mr. Takayasu Shimada, President of TOTO (Thailand) called on Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) and taking a tour at APCD

On 4 March 2022, Mr. Takayasu Shimada, President of TOTO (Thailand) called on Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) and taking a tour at APCD

On 4 March 2022, Mr. Takayasu Shimada, President of TOTO (Thailand) called on Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) and taking a tour at APCD