เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นาย Dmitry Frischin รองผู้จัดการประจำภูมิภาคของ UN Volunteer นำทีมอาสาสมัครแห่งองค์การสหประชาติเข้าเยี่ยมชม APCD
Mr Dmitry Frischin, UNV Deputy Regional Manager for Asia and the Pacific and his team visited APCD

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นาย Dmitry Frischin รองผู้จัดการประจำภูมิภาคของ UN Volunteer นำทีมอาสาสมัครแห่งองค์การสหประชาติซึ่งประกอบด้วยคุณศุภรัตน์ แก้วขอนแก่น นักวิเคราะห์โครงการ Mr. Innocent Muvunyi เจ้าหน้าที่สื่อสารระดับภูมิภาค และนายนำโชค เพชรแสน ผู้ช่วยฝ่ายสื่อสารภูมิภาค เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.)  และพบกับคุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) และคณะทำงานของศพอ.  เพื่อส่งเสริมสังคมที่อยู่ร่วมกันกับทุกคนและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน

 

Mr Dmitry Frischin, UNV Deputy Regional Manager for Asia and the Pacific and his team visited APCD

Mr Dmitry Frischin, UNV Deputy Regional Manager for Asia and the Pacific and his team visited APCD

Mr Dmitry Frischin, UNV Deputy Regional Manager for Asia and the Pacific and his team visited APCD

Mr Dmitry Frischin, UNV Deputy Regional Manager for Asia and the Pacific and his team visited APCD

Mr Dmitry Frischin, UNV Deputy Regional Manager for Asia and the Pacific and his team visited APCD

Mr Dmitry Frischin, UNV Deputy Regional Manager for Asia and the Pacific and his team visited APCD

Mr Dmitry Frischin, UNV Deputy Regional Manager for Asia and the Pacific and his team visited APCD