องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (ไจก้า) ในความร่วมมือกับ ศพอ. จัด Side Event ออนไลน์สำหรับงาน High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities, 2013–2022 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565
Titled -Disability Inclusive Sports (DIS) for the Future: "Co-Knowledge Creation Program to Opportunities for Mainstream Social Participation for Individuals with Disabilities" an online event held concurrently with a JICA KCCP follow-up in-person seminar

Side Event ออนไลน์หัวข้อ Disability Inclusive Sports (DIS) for the Future: "Co-Knowledge Creation Program to Opportunities for Mainstream Social Participation for Individuals with Disabilities" ได้จัดพร้อมๆกับการอบรมติดตามผลแบบพบปะของ JICA KCCP

 

The program overview are delivered by Ms. Hitomi Isawa, Program Officer, Administration Division, Japan International Cooperation Agency (JICA), Tohoku Center

โครงสร้างหลักสูตร KCCP ถูกถ่ายทอดโดย Ms. Hitomi Isawa, Program Officer, Administration Division, Japan International Cooperation Agency (JICA), Tohoku Center

 

APCD Cooperation Highlights on DIS are delivered by Mr. Watcharapol Chuengcharoen, APCD Chief, Networking & Collaboration and Ex-Participants of JICA KCCP on DIS FY 2021, Thailand

ไฮไลท์ความร่วมมอด้านกีฬาเพื่อคนพิการของศพอ. นำเสนอโดยคุณวัชรพล จึงเจริญ  หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ และศิษย์เก่าจากการอบรม JICA KCCP 2021

 

Each presentation on DIS practical activities in line with the Disability Movement from each country, including Japan, Uzbekistan, Laos, and Thailand.

การนำเสนอกิจกรรม DIS ที่เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวในแวดวงคนพิการจากประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศญี่ปุ่น อุซเบกิสถาน สปป. ลาว และประเทศไทย

 

Many of the 70 participants in the side event pose for a final picture to commemorate the online meeting and presentations

ผู้เข้าร่วม Side Event มากกว่า 70 คน ถ่ายรูปหมู่ร่วมมกัน