วันที่ 30 มีนาคม 2565 สมาชิกวุฒิสภาและคณะทำงานมาเยี่ยมดูงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาโดยคนพิการมีส่วนร่วม

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ฯพณฯ นายอาลิเชอร์ ซาดุลเลฟ สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการเยาวชน วัฒนธรรมและกีฬาของวุฒิสภาแห่งรัฐสภาโอลี มัจลิส (รัฐสภา) และหัวหน้าหน่วยงานเพื่อกิจการเยาวชน พร้อมคณะ นายฟาคริดดิน สุลต่านอฟ กงสุลใหญ่และผู้แทนถาวรอุซเบกิสถานประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก นายนูริดดิน มามัตคูลอฟ กงสุลและรองผู้แทนถาวรอุซเบกิสถานประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก และนายอิสโลม โอคูนอฟ หัวหน้ากองพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของหน่วยงานเพื่อกิจการเยาวชน มาเยี่ยมดูงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาโดยคนพิการมีส่วนร่วม

 

On 30 March 2022, The Senator and eorking group of Uzbekistan visited APCD to exchange knowledge in disability-inclusive development.

On 30 March 2022, The Senator and eorking group of Uzbekistan visited APCD to exchange knowledge in disability-inclusive development.

On 30 March 2022, The Senator and eorking group of Uzbekistan visited APCD to exchange knowledge in disability-inclusive development.

On 30 March 2022, The Senator and eorking group of Uzbekistan visited APCD to exchange knowledge in disability-inclusive development.

On 30 March 2022, The Senator and eorking group of Uzbekistan visited APCD to exchange knowledge in disability-inclusive development.

On 30 March 2022, The Senator and eorking group of Uzbekistan visited APCD to exchange knowledge in disability-inclusive development.

On 30 March 2022, The Senator and eorking group of Uzbekistan visited APCD to exchange knowledge in disability-inclusive development.

On 30 March 2022, The Senator and eorking group of Uzbekistan visited APCD to exchange knowledge in disability-inclusive development.

On 30 March 2022, The Senator and eorking group of Uzbekistan visited APCD to exchange knowledge in disability-inclusive development.