วันที่ 26 พฤศจิกายน, รายการคนละไม้คนละมือได้เข้ามาถ่ายทำกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอชียและแปซิฟิก